RODZAJE BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY ROLOWANE RGS EI 30, EI 60, EI 120

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY ROLOWANE RGS ze względu na swoją zwartą konstrukcję oraz prosty sposób montażu i łączenia poszczególnych lameli stosowane są wszędzie tam, gdzie dysponujemy ograniczoną ilością miejsca wokół otworu. Powierzchnia bramy standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej ale może również zostać pomalowana na dowolny kolor wg palety RAL bądź wykonana ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej). Montaż bram rolowanych RGS może być wykonany do betonu, ściany ceglanej pełnej, pustaków ceramicznych, ścian silikatowych lub przygotowanej pod kątem wymaganej odporności ogniowej konstrukcji stalowej.

Wszystkie bramy przeciwpożarowe rolowane RGS produkowane są na indywidualne zamówienie Klienta zgodnie ze standardami europejskimi i aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej o nr AT-15-8452/2013. Produkty te posiadają wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży na rynku polskim oraz są gwarantowane na 50.000 cykli pracy.

RODZAJE BRAM RGS:

 •  standard – panele nawijane są na wał umieszczony na konsolach nad otworem
 •  pionowa – panele prowadzone są prostopadle do góry

WŁAŚCIWOŚCI BRAMY:

 •  wysokość panela 150 mm, a grubość 60 mm
 •  średnica wału 670 – 950 mm
 •  ocieplone lamele (przenikalność cieplna pancerza wynosi (1.1 W/m2K)
 •  połączenie paneli eliminujące mostek termiczny, bardzo łatwy montaż i demontaż płaszcza bramy
 •  prowadnice pionowe składają się z profili stalowych ocynkowanych wypełnionych materiałem niepalnym i zabezpieczone uszczelką pęczniejącą
 •  certyfikowano bez konieczności obudowy wału
 •  możliwość wykonania bramy w wersji dźwiękoszczelnej (do 55 dB) oraz dymoszczelnej
 •  gwarantowana wytrzymałość mechaniczna bramy 50.000 cykli pracy

RODZAJE STEROWANIA BRAMĄ:

Silnik FS (Fail Safe) z centralą FSTronic DES:

 •  silnik przemysłowy gwarantowany do 100 000 cykli pracy
 •  zasilanie 3×400 V/10 A
 •  prędkość zamykania bramy w trybie alarmu reguluje hamulec elektromagnetyczny zasilany z baterii umieszczonej w centrali sterującej
 •  brak możliwości mechanicznego otwarcia awaryjnego

Silnik KE z centralą FSTronic DES-FI

 •  silnik przemysłowy gwarantowany do 100 000 cykli
 •  wymagane zasilanie 1×230 V/20 A
 •  zamknięcie bramy z akumulatorów w przypadku alarmu
 •  możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia bramy za pomocą korby lub łańcucha
 •  istnieje możliwość powiększenia akumulatorów w celu umożliwienia elektrycznego otwarcia awaryjnego bramy bez zewnętrznego źródła zasilania

DODATKOWE WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE:

 •  sygnalizator optyczno-akustyczny – urządzenie sygnalizujące alarmowy tryb pracy
 •  autonomiczny system detekcji (czujka dymu) – urządzenie sterujące do zamykania bram w miejscach, które nie są wyposażone w EPS
 •  sygnalizacja świtlna – czerwono-zielona lampa służąca do sygnalizacji położenia i ruchu bramy
 •  czujnik ruchu na podczerwień lub radarowy. Urządzenie służące do otwierania bramy opcjonalnie z funkcją rozpoznawania wielkości i kierunku ruchu pojazdów lub osób
 •  pilot zdalnego sterowania – umożliwiający otwieranie i zamykanie bramy
 •  krata świetlna – urządzenie zabezpieczające dolną część bramy (1500mm) przed przygnieceniem przedmiotów lub osób znajdujących się w świetle kraty
 •  dolna listwa bezpieczeństwa – pneumatyczna lub optyczna unieruchamiająca bramę po zetknięciu z przeszkodą w trakcie jej zamykania
 •  dodatkowe przyciski sterujące bramą, np. kluczykowe lub kodowe

DODATKOWE WYPOSAŻENIE MECHANICZNE:

Obudowa wału bramy

 •  instalacja nie jest konieczna z punktu widzenia odporności ogniowej
 •  brama jest przetestowana i certyfikowana bez obudowy

Obudowa łańcucha

 •  rozwiązanie nie jest konieczne ze względów zabezpieczenia pożarowego
 •  zalecane ze wzglęów bezpieczeństwa w przypadku bram niskich

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY ROLOWANE RGS-H (EI 30, EI 60)

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY SEGMENTOWE RGS-H  ze względu wymaganą nie wielką ilość nadproża (450 mm) oraz na swoją zwartą konstrukcję, prosty sposób montażu i łączenia poszczególnych lameli stosowane są wszędzie tam, gdzie dysponujemy ograniczoną ilością miejsca wokół otworu. Powierzchnia bramy standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej ale może również zostać pomalowana na dowolny kolor wg palety RAL bądź wykonana ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej). Montaż bram rolowanych RGS może być wykonany do betonu, ściany ceglanej pełnej, pustaków ceramicznych, ścian silikatowych lub przygotowanej pod kątem wymaganej odporności ogniowej konstrukcji stalowej.

Wszystkie bramy przeciwpożarowe rolowane RGS produkowane są na indywidualne zamówienie Klienta zgodnie ze standardami europejskimi i aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej o nr AT-15-8452/2013. Produkty te posiadają wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży na rynku polskim oraz są gwarantowane na 50.000 cykli pracy.

 

WŁAŚCIWOŚCI BRAMY:

 • brama wykonana jest na bazie bramy rolowanej RGS
 • wysokość panela 150 mm, a grubość 60 mm
 • ocieplone lamele (przenikalność cieplna pancerza wynosi (1.1 W/m2K)
 • połączenie paneli eliminujące mostek termiczny
 • możliwość montażu przy bardzo niskim nadprożu – 450 mm
 • łatwy montaż i demontaż płaszcza bramy
 • prosty montaż napędu umieszczonego bezpośrednio na wale bramy indywidualne dopasowanie prowadzenia bramy do warunków
 • zabudowy (np. do kąta nachylenia stropu)
 • atest dźwiękoszczelności (do 55dB)
 • gwarantowana wytrzymałość mechaniczna bramy 50.000 cykli pracy

RODZAJE STEROWANIA BRAMĄ:

Silnik SI z centralą FSTronic DES-FI:

 •  silnik przemysłowy gwarantowany do 100 000 cykli
 • pracy zasilanie 1×230 V/20 A
 • zamknięcie bramy z akumulatorów w przypadku alarmu
 • możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia bramy za pomocą korby lub łańcucha
 • możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia bramy
 • istnieje możliwość powiększenia akumulatorów w celu umożliwienia elektrycznego otwarcia awaryjnego bramy bez zewnętrznego źródła zasilania

DODATKOWE WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE:

 • sygnalizator optyczno-akustyczny – urządzenie sygnalizujące alarmowy tryb pracy
 • autonomiczny system detekcji (czujka dymu) – urządzenie sterujące do zamykania bram w miejscach, które nie są wyposażone w EPS
 • sygnalizacja świtlna – czerwono-zielona lampa służąca do sygnalizacji położenia i ruchu bramy
 • czujnik ruchu na podczerwień lub radarowy. Urządzenie służące do otwierania bramy opcjonalnie z funkcją rozpoznawania wielkości i kierunku ruchu pojazdów lub osób
 • pilot zdalnego sterowania – umożliwiający otwieranie i zamykanie bramy
 • krata świetlna – urządzenie zabezpieczające dolną część bramy (1500mm) przed przygnieceniem przedmiotów lub osób znajdujących się w świetle kraty
 • dolna listwa bezpieczeństwa – pneumatyczna lub optyczna unieruchamiająca bramę po zetknięciu z przeszkodą w trakcie jej zamykania
 • dodatkowe przyciski sterujące bramą, np. kluczykowe lub kodowe

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY PRZESUWNE SGS (EI 30, EI 60, EI 120)

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY PRZESUWNE SGS  znakomicie nadają się do montażu w różnych warunkach budowlanych. Znajdują one zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wydzielenia stref zagrożonych wybuchem pożaru. W każdej bramie można zastosować drzwi ewakuacyjne bezprogowe lub z progiem, wyposażone zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta. Istnieje również możliwość wykonania bramy w wersji dymoszczelnej lub Ex.
Montaż bram może być wykonany do: betonu, ściany ceglanej pełnej, pustaków ceramicznych, ścian silikatowych lub przygotowanej pod kątem wymaganej odporności ogniowej konstrukcji stalowej.

Produkowane są na indywidualne zamówienie Klienta, zgodnie ze standardami europejskimi i Aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej o nr AT-15-8452/2013. Dodatkowo bramy posiadają Certyfikat PZH nr HK/B/0998/01/2013 oraz mogą być stosowane w strefach I i II zagrożonych wybuchem. II 2G c T4 Zgodnie z dyrektywą 94/09/EC i normami EN 1127-1:2007, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011, TR/CLC 50404:2003.

 

WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA BRAMY SGS:

 • brama składa sie z pojedynczych paneli opartych o ramową konstrukcję stalową. Panele pokryte są materiałem ogniochronnym oraz blachą
 • stabilność płyty bramy uzyskiwana jest poprzez wzmocnienie paneli stalowymi kształtownikami i połączenie ich ze sobą za pomocą prętów gwintowanych
 • panele zawieszone są na szynie prowadzącej, a każdy z paneli posiada osobny wózek jezdny
 • bramy mogą być zamykane za pomocą przeciwwagi lub grawitacyjnie
 • gwarantowana wytrzymałość mechaniczna bramy – 50.000 cykli pracy

MOŻLIWOŚĆ WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI:

 • standard – powierzchnia ocynkowana
 • kolor RAL podstawowy - 7035, 9002, 9006, 9010
 • dowolny kolor RAL
 • stal kwasoodporna (nierdzewna)
 • okleina PCV, MDF, HDF, laminat lub fornir naturalny wg wyboru Klienta

RODZAJE BRAM:

 • jednoskrzydłowe (również w wersji dymoszczelnej) – skrzydło bramy stanowi jedna całość. Jest przesuwane w lewą lub prawą stronę otworu
 • dwuskrzydłowe (również w wersji dymoszczelnej) – skrzydło bramy podzielone jest na dwie części (symetrycznie lub niesymetrycznie) i przesuwają sie w przeciwległe strony otworu
 • teleskopowe – skrzydło składa się z 2 lub 3 części i jest przesuwane w lewą lub prawą stronę otworu. Po otwarciu panele nakładają sie na siebie. Dzięki temu rozwiązaniu można zmniejszyć ilość miejsca potrzebnego na ustawienie bramy w pozycji otwartej.

STEROWANIE BRAMAMI SGS:

Hamulec elektromagnetyczny (standard dla skrzydła o powierzchni powyżej 4m2). Posiada możliwość ustawienia stałej prędkości zamykania bramy oraz możliwość zatrzymania bramy w dowolnej pozycji w przypadku ręcznego sterowania bramą w trybie nie alarmowym.

Elektromagnes (standard dla skrzydła o powierzchni do 4m2). Brak możliwości regulacji prędkości zamykania bramy, a skrzydło bramy może być utrzymywane tylko w skrajnym położeniu: otwartym albo zamkniętym.

Silnik MASTER z centralą sterująco-przeciwpożarową:

 • sterowanie umożliwia otwieranie i zamykanie bramy przy pomocy silnika
 • system zawiera obustronne przyciski sterujące
 • światło pracy bramy zabezpieczone jest fotokomórką jednokierunkową
 • w przypadku alarmu brama zamykana jest za pomocą silnika zasilanego z awaryjnego źródła zasilania (UPS) umiejscowionego w centrali sterującej
 • możliwość zdalnego sterowania pracą bramy (np. piloty)

PANELE STEROWANIA:

Centrala przeciwpożarowa Slidetronic (do bramy bez napędu elektrycznego):

 • zasilana jest prądem 230V/6A
 • służy do sterowania hamulca elektromagnetycznego albo elektromagnesu
 • umożliwia przyjmowanie sygnałów od urządzeń sterujących i wysyłanie sygnałów urządzeniom sterowanym
 • umożliwia instalację baterii zapasowej 24 V, która przy awarii zasilania utrzymuje bramę w pozycji otwartej (w przypadku braku alarmu pożarowego)
 • umożliwia przyłączenie autonomicznego systemu wykrywania (czujek) oraz sygnału z centrali EPS
 • centrala posiada zintegrowany przycisk „START-STOP”

Przycisk Blocktronic (do bramy bez napędu elektrycznego):

 • przycisk zwalniający, który po naciśnięciu odcina zasilanie na maksymalny czas 130 s i odblokowuje skrzydło bramy
 • służy do sterowania hamulcem elektromagnetycznym lub elektromagnesem

Centrala sterująco-przeciwpożarowa 1RM1:

 • konieczna w przypadku zastosowania napędu elektrycznego bramy
 • służy do sterowania napędem
 • w zależności od zastosowanego napędu może posiadać wbudowany zasilacz awaryjny UPS;

DRZWI PRZEJŚCIOWE I EWAKUACYJNE:

 • brama może być wyposażona w jedną lub dwie pary drzwi przejściowych z progiem lub bezporogowych
 • drzwi wbudowane są i w pełni zlicowane z płytą bramy
 • w wersji EI 30, EI 60 posiadają wewnętrzne, wbudowane w drzwi zawiasy umożliwiające otwieranie drzwi w bramie zarówno do wewnątrz otworu jak i na zewnątrz
 • standardowo dostarczane są z zamkiem rolkowym, spełniającym funkcję przeciwpaniczną
 • samozamykacz ukryty (wbudowany w płytę drzwi – opcja dodatkowa)

WYPOSAŻENIE DRZWI PRZEJŚCIOWYCH:

 • zamek rolkowy (standard) – zapewnia funkcję przeciwpaniczną (brak mozliwości ryglowania drzwi)
 • zamek normalny – bez funkcji przeciwpanicznej, dostosowany do wkładki patentowej
 • zamek antypaniczny – możliwość zainstalowania wkładki patentowej, dźwigni lub klamki antypanicznej
 • okucia drzwiowe – uchwyty wbudowane w płytę drzwi przejściowych, klamka/uchwyt muszlowy
 • samozamykacz zewnętrzny nawierzchniowy z ramieniem szynowym (standard)
 • samozamykacz ukryty (wbudowany w płytę drzwi – opcja dodatkowa)

DODATKOWE WYPOSAŻENIE MECHANICZNE:

 • zamek hakowy wbudowany w płytę bramy – zamek wraz z wkładką patentową umożliwiającą zamknięcie i otwarcie bramy zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz
 • przeszklenia – standardowo o wymiarach 500 x 300mm i odporności ogniowej takiej jak płaszcz bramy

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY PIONOWE GGS

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY PRZESUWNE PIONOWE GGS  stosowane są zazwyczaj tam gdzie dysponujemy wysokim nadprożem i ograniczonym miejscem po bokach otworu. Produkowane są na indywidualne zamówienie Klienta, zgodnie ze standardami europejskimi i Aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej o nr AT-15-8452/2013.

Brama standardowo zamyka się grawitacyjnie pod własnym ciężarem lub za pomocą jednego z proponowanych napędów elektrycznych.

W bramie można zastosować drzwi ewakuacyjne bez progowe lub z progiem, wyposażone  zgodnie indywidualnymi wymaganiami Klienta.

Istnieje możliwość wykonania bramy w wersji dymoszczelnej lub Ex.

 

WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA BRAMY PIONOWEJ GGS:

 • brama składa się z pojedyńczych paneli opartych o ramową konstrukcję stalową. Panele pokryte są materiałem ogniochronnym oraz blachą
 • stabilność płyty bramy uzyskiwana jest poprzez wzmocnienie paneli stalowymi kształtownikami i połączenie ich ze sobą za pomocą prętów gwintowanych
 • złożone skrzydło bramy wyposażone jest w dwa wózki jezdne i zawieszone jest w prowadnicach bramy na stalowych linkach posiadających zabezpieczenie przed ich zerwaniem
 • bramy mogą zostać wykonane w wersji dymoszczelnej oraz Ex
 • gwarantowana wytrzymałość mechaniczna bramy – 50.000 cykli pracy

MOŻLIWOŚCI WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI:

 • standard – powierzchnia ocynkowana
 • kolor RAL podstawowy – 7035, 9002, 9006, 9010 lub dowolny kolor RAL
 • stal kwasoodporna (nierdzewna)
 • okleina PCV, MDF, HDF, laminat lub fornir naturalny wg wyboru Klienta

STEROWANIE BRAMAMI GGS:

Hamulec elektromagnetyczny (standard dla skrzydła o powierzchni powyżej 4m2). Posiada możliwość ustawienia stałej prędkości zamykania bramy oraz możliwość zatrzymania bramy w dowolnej pozycji w przypadku ręcznego sterowania bramą w trybie nie alarmowym.

Elektromagnes (standard dla skrzydła o powierzchni do 4m2). Brak możliwości regulacji prędkości zamykania bramy, a skrzydło bramy może być utrzymywane tylko w skrajnym położeniu: otwartym albo zamkniętym

Silnik MASTER z centralą sterująco-przeciwpożarową (dla bramy z przeciwwagą):

 • sterowanie umożliwa otwieranie i zamykanie bramy przy pomocy silnika
 • system zawiera obustronne przyciski sterujące
 • światło pracy bramy zabezpieczone jest fotokomórką jednokierunkową
 • w przypadku alarmu brama zamykana jest za pomocą silnika zasilanego z awaryjnego źródła zasilania (UPS) umiejscowionego w centrali sterującej
 • możliwość zdalnego sterowania pracą bramy (np. piloty)

Silnik SI z centralą FSTronic DES-FI (dla bramy bez przeciwwagi):

 • silnik przemysłowy gwarantowany do 100 000 cykli
 • wymagane zasilanie 1×230 V/20 A
 • zamknięcie bramy z akumulatorów w przypadku alarmu
 • możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia bramy za pomocą korby lub łańcucha
 • istnieje możliwość powiększenia akumulatorów w celu umożliwienia elektrycznego otwarcia awaryjnego bramy bez zewnętrznego źródła zasilania

Napęd hydrauliczny z centralą FSTronic Hydro:

 • wymagane zasilanie 3×400 V
 • napęd zapewnia grawitacyjne zamykanie bramy zarówno w trybie pracy zwykłej jak i alarmowej
 • brak możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia bramy w przypadku zaniku zasilania

PANELE STEROWANIA:

Centrala przeciwpożarowa Slidetronic (do bramy bez napędu elektrycznego):

 • zasilana jest prądem 230V/6A
 • służy do sterowania hamulca elektromagnetycznego albo elektromagnesu
 • umożliwia przyjmowanie sygnałów do urządzeń sterujących i wysyłanie sygnałów urządzeniom sterowanym
 • umożliwia instalację baterii zapasowej 24V, która przy awarii zasilania utrzymuje bramę w pozycji otwartej (w przypadku braku alarmu pożarowego)
 • umożliwia przyłączenie autonomicznego systemu wykrywania (czujek) oraz sygnału z centrali EPS
 • centrala posiada zintegrowany przycisk „START-STOP”

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY SEGMENTOWE OGS

BRAMA SEGMENTOWA OGS jest bramą przeciwpożarową i jednocześnie w pełni funkcjonalną bramą przemysłową. Dzięki temu nie ma konieczności rozdzielania funkcji ochrony przeciwpożarowej otworu i jego codziennego zamykania poprzez stosowanie dwóch bram. Takie rozwiązanie oszczędza miejsce zabudowy, obniża koszty i gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Zaletą bramy jest możliwość zastosowania w niej ewakuacyjnych drzwi przeciwpożarowych. Tym samym brama OGS jest jedyną na polskim rynku segmentową bramą przeciwpożarową, w której takie rozwiązanie można zastosować.

 

BUDOWA BRAMY:

Brama OGS składa się z połączonych ze sobą paneli poziomych. Panele mogą mieć wysokość od 400 do 700 mm. Powierzchnia zewnętrzna paneli bramy pokryta jest ocynkowaną blachą stalową przyklejoną na całej powierzchni do wewnętrznej izolacji bramy. Sprawia to, że płyta bramy jest estetyczna i gładka. Funkcjonalność bramy podkreśla niewielkie, bo zaledwie 750 – 850 mm nadproże potrzebne do jej zainstalowania.

Brama może być wykonana w jednym z trzech rodzajów prowadzeń otwarcia:

 • Standardowym poziomym – wymagającym 750 – 850 mm nadproża
 • Wysokim – stosowanym w przypadku jeśli nadproże jest wyższe
 • Pionowym – stosowanym w przypadku jeśli brama ma być otwierana pionowo do góry

Brama wyposażona w przeciwpożarową centralę sterującą oraz napęd, umożliwiający pracę bramy w trybie bez alarmu i równocześnie gwarantujący automatyczne zamknięcie się bramy, po pojawieniu się alarmu pożarowego.

Standardowo brama porusza się poprzez nacisk ciągły przycisków umieszczonych na centrali sterującej (góra, stop, dół). Na życzenie Klienta brama może być wyposażona w gumową optyczną listwę bezpieczeństwa, umieszczoną na dolnej krawędzi bramy. Z takim zabezpieczeniem brama może być wyposażona w urządzenia do zdalnej obsługi bramy (pilota, radar otwarcia itp.)

Powierzchnia zewnętrzna bramy OGS w wersji standardowej jest zabezpieczona wysokiej jakości powłoką ocynkowaną . Na życzenie Klienta brama może zostać pomalowana na jeden z czterech standardowych kolorów RAL ( 7035, 9002, 9010, 9006), w dowolnym kolorze z palety RAL lub wykonana ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

STEROWANIE BRAMAMI OGS:

Silnik SI z centralą FSTronic DES-FI

 • silnik przemysłowy gwarantowany do 100 000 cykli
 • wymagane zasilanie 1×230 V/20 A
 • zamknięcie bramy z akumulatorów w przypadku alarmu
 • możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia bramy za pomocą korby lub łańcucha
 • istnieje możliwość powiększenia akumulatorów w celu umożliwienia elektrycznego otwarcia awaryjnego bramy bez zewnętrznego źródła zasilania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Drzwi przejściowe w bramie w rozmiarze 900×2000 m z progiem 30 mm, wyposażone są w samozamykacz nawierzchniowy i zamek typu klamka-klamka. Możliwe jest jednak zastosowanie samozamykacza wbudowanego bezpośrednio w płytę drzwi oraz zastosowanie ewakuacyjnego zamka kulowego, a także zamontowanie zamka lub sztangi anty panicznej.

Przeszklenia. W bramie istnieje możliwość zastosowania przeszkleń (okienek). Ich ilość uzależniona jest od szerokości bramy.

Kratka wentylacyjna.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE:

 • sygnalizator optyczno-akustyczny – urządzenie sygnalizujące alarmowy tryb pracy
 • autonomiczny system detekcji (czujka dymu) – urządzenie sterujące do zamykania bram w miejscach, które nie są wyposażone w EPS
 • sygnalizacja świtlna – czerwono-zielona lampa służąca do sygnalizacji położenia i ruchu bramy
 • czujnik ruchu na podczerwień lub radarowy. Urządzenie służące do otwierania bramy opcjonalnie z funkcją rozpoznawania wielkości i kierunku ruchu pojazdów lub osób
 • pilot zdalnego sterowania – umożliwiający otwieranie i zamykanie bramy
 • krata świetlna – urządzenie zabezpieczające dolną część bramy (1500mm) przed przygnieceniem przedmiotów lub osób znajdujących się w świetle kraty
 • dolna listwa bezpieczeństwa – pneumatyczna lub optyczna unieruchamiająca bramę po zetknięciu z przeszkodą w trakcie jej zamykania
 • dodatkowe przyciski sterujące bramą, np. kluczykowe lub kodowe